หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” แต่งกายชุดผ้าไทย
ขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” แต่งกายชุดผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-07-22 13:50:23

ขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” แต่งกายชุดผ้าไทยในวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 

ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#SSRU #สวนสุนันทา #แต่งกายชุดผ้าไทย #อาหารชาววัง

Thai Royal Cuisine Festival 

Tray of Suan Sunandha, Wisdom of Thai Cuisine

22-24 July 2022

Saisuddha-Nobhadol Building Museum 

The Office of Arts and Culture

Suan Sunandha Rajabhat University

*Dress code: Thai fabr

廷美食节,算素南他的美食,泰国菜的智慧

2022年7月22-24号

文化艺术中心,泰国算素南他皇家大学。

*请注意:人员身着泰布参加活动。