หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญชวนโรงพยาบาลทุกสังกัด ทั้งรัฐและเอกชน สมัครใช้งาน "หมอพร้อม Home Isolation"
ขอเชิญชวนโรงพยาบาลทุกสังกัด ทั้งรัฐและเอกชน สมัครใช้งาน "หมอพร้อม Home Isolation"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-03 13:46:11

ขอเชิญชวนโรงพยาบาลทุกสังกัด ทั้งรัฐและเอกชน สมัครใช้งาน "หมอพร้อม Home Isolation"

✅ รองรับการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 (สีเขียว)

✅ กำหนดสิทธิการใช้งานผ่าน MOPH Account Center

✅ เข้าใช้งานระบบได้ที่ https://telmed1.moph.go.th/hi

✅ ศึกษาวิธีการใช้งานระบบ https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-hi/

ที่มา : หมอพร้อม

https://www.facebook.com/.../a.80335.../1582907828754784/...