หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-11 15:39:05


๑๖๒ ปี พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา นักเรียน ร่วมวางพานพุ่มสักการะ และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เป็นผู้ดำเนินพิธีการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7