หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมและสมัครเป็นสมาชิกชมรมถันยรักษ์ฯ ผ่านทาง Application เพื่อเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งเต้านม ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
กิจกรรมและสมัครเป็นสมาชิกชมรมถันยรักษ์ฯ ผ่านทาง Application เพื่อเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งเต้านม ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-27 10:20:13

วันที่ 1 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.กนิษฐ์  โง้วศิริ และ อาจารย์ ดร.อารยา  ทิพย์วงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลที่เป็นกรรมการชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเป็นสมาชิกชมรมถันยรักษ์ฯ ผ่านทาง Application เพื่อเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งเต้านม ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง และนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งส่งต่อความรู้ให้กับบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7