หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 14/2564 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 14/2564 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-21 10:31:44

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 14/2564 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.ac.th ***