หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-04-05 09:32:29


วันที่ 27 มีนาคม 2566 อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตลอดจนเป็นแนวทางป้องกันอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ และให้ความรู้ในการลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย ณ อาคารผดุงชีวา (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7