หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-16 09:15:29


วันที่ 27 มกราคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์พัฒนาการออกข้อสอบรายวิชาทางการพยาบาล กับผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประเมินความรู้ความสามารถนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7