หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-01 15:26:54

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7