หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของหอพักนักศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของหอพักนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-16 15:49:21


วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของหอพักนักศึกษา โดยมี นางสาวภาวินี สักเล็บประดู่ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา พร้อมด้วย นายสถิระ นกอินทรีย์ บุคลากรฝ่ายธุรกิจหอพักนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 21 หอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7