หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการสอบและอบรม ICT ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
กำหนดการสอบและอบรม ICT ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-16 15:18:16

กำหนดการสอบและอบรม ICT ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

นักศึกษาสามารถดูวิธีการสมัครสอบ /อบรม และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ 

https://ictonline.ssru.ac.th