หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเรียนเชิญ ท่านผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมเบญจศิลาดล ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ขอเรียนเชิญ ท่านผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมเบญจศิลาดล ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-07-19 10:54:13

Welcome Healthy Fresh

ขอเรียนเชิญ ท่านผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  

เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่

ณ หอประชุมเบญจศิลาดล 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

#ssru

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7