หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดตัว 2 ฟังก์ชันใหม่บนหมอพร้อม “ประเมินภาวะลองโควิด” และ “ตรวจสุขภาพใจ
เปิดตัว 2 ฟังก์ชันใหม่บนหมอพร้อม “ประเมินภาวะลองโควิด” และ “ตรวจสุขภาพใจ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-07-07 09:47:02

เปิดตัว 2 ฟังก์ชันใหม่บนหมอพร้อม “ประเมินภาวะลองโควิด” และ “ตรวจสุขภาพใจ”

กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว 2 ฟังก์ชันใหม่ที่พัฒนาใน 'หมอพร้อม' ได้แก่ 

ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด” พร้อมชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาวะลองโควิดสำหรับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะลองโควิด วิธีเตรียมรับมือ รวมถึงแนวทางการดูแลตนเอง

 ฟังก์ชัน “ตรวจสุขภาพใจ” เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 

ทั้ง 2 ฟังก์ชันนี้จะให้บริการบนแพลตฟอร์มของหมอพร้อม ทั้ง LINE OA, แอปพลิเคชัน และเฟซบุ๊ก ตลอด 24 ชั่วโมง 

 อ่านข้อมูลทั้งหมด

https://www.prd.go.th/.../category/detail/id/9/iid/104610

----------------------

????Website : www.prd.go.th

????Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์

????YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์