หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและทีมงาน ไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชนแฟลตดินแดง
อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและทีมงาน ไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชนแฟลตดินแดง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-27 10:57:53


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และ อาจารย์นงลักษณ์ แก้วทอง อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและทีมงาน ไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชนแฟลตดินแดง

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7