หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ตัวแทนนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงาน “แชะ ช้อป ชิม อาหารบ้านฉัน คืนจันทร์วันเพ็ญ และงานประเพณีลอย กระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2565
ตัวแทนนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงาน “แชะ ช้อป ชิม อาหารบ้านฉัน คืนจันทร์วันเพ็ญ และงานประเพณีลอย กระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-09 14:36:45


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำ นางสาวนิโลบล ศรีวารินทร์ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงาน “แชะ ช้อป ชิม อาหารบ้านฉัน คืนจันทร์วันเพ็ญ และงานประเพณีลอย กระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2565” ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7