หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนวัดปากสมุทร
ออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนวัดปากสมุทร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-19 11:12:29


วันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดอออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน และนำงานการบริการของหน่วยงานออกให้บริการในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยกิจกรรมที่ให้บริการประชาชน ได้แก่ บริการตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น บริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และให้คำแนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ณ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดปากสมุทร ตำบล แหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7