หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงินค่าเช่าห้องพัก จากเดิมชำระอัตราค่าเช่าห้องพักจากรายบุคคล เป็นเหมารายห้อง (ห้องพักประเภท 2 คน พักได้ 1-2 คน // ห้องพักประเภท 4 คน พักได้ 1-4 คน) โดยเริ่มชำระค่าเช่าห้องพักในรูปแบบดังกล่าวในปีการศึกษา 2566
เริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงินค่าเช่าห้องพัก จากเดิมชำระอัตราค่าเช่าห้องพักจากรายบุคคล เป็นเหมารายห้อง (ห้องพักประเภท 2 คน พักได้ 1-2 คน // ห้องพักประเภท 4 คน พักได้ 1-4 คน) โดยเริ่มชำระค่าเช่าห้องพักในรูปแบบดังกล่าวในปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-28 10:33:22

เนื่องจากหอพักนักศึกษา จะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงินค่าเช่าห้องพัก จากเดิมชำระอัตราค่าเช่าห้องพักจากรายบุคคล เป็นเหมารายห้อง (ห้องพักประเภท 2 คน พักได้ 1-2 คน // ห้องพักประเภท 4 คน พักได้ 1-4 คน) โดยเริ่มชำระค่าเช่าห้องพักในรูปแบบดังกล่าวในปีการศึกษา 2566

ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ Google Form >> โพสต์ Link ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 << เพื่อยืนยันสิทธิ์ห้องเดิม หรือ ประสงค์ย้ายห้องพัก

สามารถตรวจสอบรายชื่อห้องพักได้ จาก QR Code หรือ Link >>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nPea8hPxjT_alJmLKJ1aR7iqPGwthLS2/edit?usp=sharing&ouid=114010876496980850486&rtpof=true&sd=true<<