หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขอยกเลิกรายวิชา (W) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขอยกเลิกรายวิชา (W) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-07 11:40:57

**กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขอยกเลิกรายวิชา (W) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่  reg.ssru.ac.th**

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7