หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "ถ้าจะมีสักอาชีพที่เราจะได้ดูแลคนที่เรารัก การเรียนพยาบาลที่สวนสุนันทาเป็นโอกาสที่ดี ที่คุณจะได้ทำสิ่งนั้นค่ะ นางสาวศศิวิมล บุญยัง (พี่กิฟท์) ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่น 2
"ถ้าจะมีสักอาชีพที่เราจะได้ดูแลคนที่เรารัก การเรียนพยาบาลที่สวนสุนันทาเป็นโอกาสที่ดี ที่คุณจะได้ทำสิ่งนั้นค่ะ นางสาวศศิวิมล บุญยัง (พี่กิฟท์) ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่น 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-16 10:25:17

"ถ้าจะมีสักอาชีพที่เราจะได้ดูแลคนที่เรารัก 

การเรียนพยาบาลที่สวนสุนันทาเป็นโอกาสที่ดี 

ที่คุณจะได้ทำสิ่งนั้นค่ะ

นางสาวศศิวิมล  บุญยัง (พี่กิฟท์) 

ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  สาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่น 2

ปัจจุบัน : พยาบาลวิชาชีพ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่ง 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7