หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ใครบ้างที่ควรตรวจ ATK ?
ใครบ้างที่ควรตรวจ ATK ?

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-07 11:12:34

ใครบ้างที่ควรตรวจ ATK ?

ผู้ที่ประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai แล้วเสี่ยงสูง

ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ผู้มีอาการเสี่ยง เช่น หายใจลำบาก ไข้ ไอ 

ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง

ทั้งนี้ควรตรวจหลังมีความเสี่ยงในช่วง 3-5 วัน หากตรวจเร็วเกินไปอาจเกิดผลลบลวง และตรวจตามขั้นตอนในเอกสารคำแนะนำของชุดตรวจ เพื่อให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำ