หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2566
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-24 14:14:57

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2566 

รายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีดำเนินการในระบบ DSL ได้จากไฟล์ที่แนบมานี้นะคะ   

คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน 

https://www.studentloan.or.th/.../manual%20for%20student...

การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน 

https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE

และสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน 

Application กยศ. Connect ได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE