หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือTele- conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือTele- conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-02 14:11:47

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele- conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3 เรื่อง “ข้อบังคับเงื่อนไขและข้อจำกัดการประกอบวิชาชีพฯ” วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล 

- รับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,000 คน  ไม่มีค่าลงทะเบียน 

-  ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน

-  เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00-13.00 น. หรือเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน 1,000 คน

-  กำหนดการและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/651025(1).pdf

- ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://citly.me/IpwTG

Meeting ID : 983 3001 6730

Passcode : 555356

- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-596-7571 หรือ line ID : @433apxax