หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2/2565
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-21 10:41:45

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2/2565 

วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร: 

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Exam%202-2565.pdf