หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัด “โครงการสวนสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านม”
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัด “โครงการสวนสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านม”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-02 14:13:22


วันที่ 24 มกราคม 2566 ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัด “โครงการสวนสุนันทาร่วมใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านม” ให้กับนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 500 คน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ และลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายจากโรคมะเร็งเต้านม ณ อาคารหอประชุมเบญจศิลาดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7