หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Tele-conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3
สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Tele-conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-03-07 13:52:26

สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Tele-conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3

 สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุครรภ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele - conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3 เรื่อง “อนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการพยาบาล : การยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และข้อกฎหมายในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ” วันที่  24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

- ค่าลงทะเบียน 300 บาท

- ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน

- เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566 หรือเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน 1,000 คน

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญประชุม

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/1(24).pdf

- โครงการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele - conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/2(25).pdf

- กำหนดการประชุม

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/3(13).pdf

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://services2.tnmc.or.th/landing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

- นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์ โทรศัพท์ 02-596-7571 หรือ line ID : @433apxax