หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร จัดทำมาตรการ work from home เตรียมคัดกรองพนักงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน เคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A
ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร จัดทำมาตรการ work from home เตรียมคัดกรองพนักงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน เคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-04-19 22:22:41