หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ช่องทางการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
ช่องทางการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-03-07 10:15:10

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

1. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่หน่วยบริการ(สถานพยาบาล)ใกล้บ้าน

2. โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2

3. เว็บไซต์ www.nhso.go.th เลือก สำหรับประชาชน เลือก ตรวจสอบสิทธิ หรือ คลิก https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

4. แอปพลิเคชัน สปสช. ทั้งระบบ Android และ iOS เลือก ตรวจสอบสิทธิตนเอง

5. ตรวจสอบสิทธิผ่าน ไลน์ สปสช. โดยสแกน QR CODE หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิ