หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล"
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-24 14:08:25

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล" ในวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

***อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

***CNEU 28 หน่วยคะแนน

***รับจำนวน 150 ท่าน 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.ramacnec.com/

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608

Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)

Email : ramaccne@mahidol.ac.th