หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-12-08 09:50:20


วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ต จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังว่านักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสามารถในการสื่อสารและการทำงานด้านวิชาชีพในระดับสากลต่อไป

 #SSRU #CNHSSRU 

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7