หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-07-18 11:38:09วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมบลูเวฟ โอเทล หัวหิน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจกัน การกระตุ้นส่งเสริมการใฝ่รู้ศึกษา และเพื่อสร้างบุคลิกภาพที่โดดเด่นและความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

#ssru

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7