หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญบุคลากรทางการเเพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Simulation for InterProfessional Education “Unlocking the power of teamwork”
ขอเชิญบุคลากรทางการเเพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Simulation for InterProfessional Education “Unlocking the power of teamwork”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-27 10:45:38


ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) ขอเชิญบุคลากรทางการเเพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Simulation for InterProfessional Education “Unlocking the power of teamwork” ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 200 ท่าน

ลงทะเบียน คลิก>> https://www2.si.mahidol.ac.th/.../sm/content/3111/TH/31365