หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ ห่างไกล COVID-19
มาตรการการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ ห่างไกล COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-10 11:01:34

https://www.youtube.com/watch?v=-iftd9wnVO4&t=27s