หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทา SSRU OPEN HOUSE 2022”
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทา SSRU OPEN HOUSE 2022”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-01-03 10:53:25


วันที่ 20 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทา SSRU OPEN HOUSE 2022”   เรียนเลือกได้…ก้าวไปสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต   ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทา SSRU OPEN HOUSE 2022”   เรียนเลือกได้…ก้าวไปสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต   กิจกรรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการ การแนะแนวการศึกษาของแต่ละคณะและวิทยาลัย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

โดยมี อาจารย์สุภาวดี เลิศสำราญ อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก อาจารย์ ดร.อรทัย รุ่งวชิรา อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ให้การต้อนรับ แนะนำ และตอบข้อซักถามนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน

#SSRU #CNHSSRU 

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7