หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 2 ศูนย์ SIRCOP ภายใต้หัวข้อ "Transforming the Simulation-Based Nursing Education: Together Towards a Better Nursing Professional"
อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 2 ศูนย์ SIRCOP ภายใต้หัวข้อ "Transforming the Simulation-Based Nursing Education: Together Towards a Better Nursing Professional"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-04-27 13:34:24


วันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 2 ศูนย์ SIRCOP ภายใต้หัวข้อ "Transforming the Simulation-Based Nursing Education: Together Towards a Better Nursing Professional" ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยสถานการณ์จำลอง และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มสถาบันการศึกษาพยาบาลและงานบริการพยาบาล 

การประชุมครั้งนี้จัดโดยศูนย์ Simulation and Innovation Resource Center of Phetchaburi หรือศูนย์ SIRCOP คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7