หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รู้ทัน รับมือฝุ่น PM2.5 ภัยร้ายขนาดจิ๋ว ที่พบมากในช่วงฤดูหนาว (เดือน ธ.ค. - มี.ค.)
รู้ทัน รับมือฝุ่น PM2.5 ภัยร้ายขนาดจิ๋ว ที่พบมากในช่วงฤดูหนาว (เดือน ธ.ค. - มี.ค.)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-23 09:58:01


รู้ทัน รับมือฝุ่น PM2.5 ภัยร้ายขนาดจิ๋ว ที่พบมากในช่วงฤดูหนาว (เดือน ธ.ค. - มี.ค.) ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม