หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี ๒๕๖๔
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-08 10:52:43


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี ๒๕๖๔ และประสบการณ์ และบทเรียนการสร้างผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม" ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยาน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Online ได้ที่ https://zoom.us/j/93439713647 หรือ Meeting ID: 927 3785 0948  และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7