หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Best Practice การพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมฯ สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Best Practice การพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมฯ สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-30 09:36:36


ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Best Practice การพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมฯ สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล

สภาการพยาบาลขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาพยาบาลร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Best Practice "การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล" สถาบันการศึกษาพยาบาลที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

- แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล และภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/หลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2566

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/1_(10).pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

- โทร. 0 2596 7516  

- Email : tcne57@gmail.com