หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-04-28 13:32:09

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5

สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) เรื่อง “รู้รอบด้านก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

- ค่าลงทะเบียน 500 บาท

- CNEU 3 หน่วยคะแนน

***เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หรือเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน 1,000 คน

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://services2.tnmc.or.th/landing

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญประชุม

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/1(31).pdf

- โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “รู้รอบด้านก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ”

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/2(36).pdf

- กำหนดการประชุม

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/3(14).pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์

โทรศัพท์ 02-596-7571, 02-596-7572 

หรือ line ID : @433apxax