หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด ‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ’ ประจำปี 2565
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด ‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ’ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-21 13:53:49


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด ‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ’ ประจำปี 2565  โดยมีนักศึกษาพยาบาลเป็นแกนนำ การประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมูลนิธิถันยรักษ์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นผู้แทนรับมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ณ True digital park 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7