หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จากการประกาศผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สูงสุด 10 อันดับ ประจำปีงบประมาณ 2565
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จากการประกาศผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สูงสุด 10 อันดับ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-19 10:19:34

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

จากการประกาศผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สูงสุด 10 อันดับ ประจำปีงบประมาณ 2565 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)