หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-06 14:05:03
วันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัด ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการทำงานด้านวิชาชีพระดับสากล สร้างการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ ตลอดจนการแสดงออกของมารยาทที่ดีในสังคม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7