หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียนรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง “FAST”
เรียนรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง “FAST”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-02 14:15:15

เรียนรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง “FAST”  รู้ไว้ รักษาทัน

#โรคหลอดเลือดสมอง 

#กรมควบคุมโรค