หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-15 14:16:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 (08.00-17.00 น.) 

  #เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง????

 บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือ หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐ เช่น ThalD, DLT QR LICENCE หรือ บัตรหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่าย และ มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)