หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งเชื้อโรค ใช้มือหยิบจับสิ่งต่างๆอย่าลืมล้างมือกัันด้วยน้า
ล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งเชื้อโรค ใช้มือหยิบจับสิ่งต่างๆอย่าลืมล้างมือกัันด้วยน้า

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-15 14:11:25

ล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งเชื้อโรค  ใช้มือหยิบจับสิ่งต่างๆอย่าลืมล้างมือกัันด้วยน้า