หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน
สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-01 11:29:54

สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว Sky Hall ชั้น 3 Phase 4

สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง ร่วมลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ณ หน่วยความบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2564 โดยปฏิบัติงานเวลา 07.30 - 17.00 น. ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว Sky Hall ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ พยาบาลอาสาที่ได้อาสาปฏิบัติงานในครั้งนี้จะได้รับ CNEU จากสภาการพยาบาล วันละ 5 หน่วยคะแนน

สภาการพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านที่จะกรุณาร่วมกันช่วยให้กรุงเทพมหานครของเราปลอดโควิดในเร็ววัน

ร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครได้ที่... http://register.tnmc.or.th/covid.../h-central-ladprao4/

***สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ได้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในหน่วยบริการวัคซีนนี้ หลังจากที่สภาการพยาบาลได้ตรวจสอบใบอนุญาตฯ ท่านเรียบร้อยแล้ว และหน่วยบริการฉีดวัคซีนเปิดให้บริการในวันที่ท่านลงทะเบียนไว้ สภาการพยาบาลจะติดต่อท่านโดยการส่ง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้ท่านก่อนวันปฏิบัติงาน