หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-04 14:46:14

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 

รายใหม่ / รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา 

ขอให้แสกน QR Code ให้เลือกเข้ากลุ่มไลน์ แต่ละประเภทให้ถูกต้อง

แสกนเข้ามาให้แจ้งชื่อ - นามสกุล /รหัสนักศึกษา /สาขาวิชาที่เรียน

ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 2 พ.ย. 2564