หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-10-14 09:39:59

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เคยผ่านการประชุมด้านจริยธรรม ประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของสภาการพยาบาล เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best Practice และ Ethics Learning Center” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

 ***ค่าสมัครลงทะเบียน 2,000 บาท (CNEU 11.5 หน่วยคะแนน)

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://register.tnmc.or.th/tcne64/

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2564

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tnmc.or.th/news/645