หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมรองคณบดี ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
การประชุมรองคณบดี ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-12 11:18:35
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมรองคณบดี ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7