หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แบบออนไลน์ ผ่าน Application Microsoft Teams
การประชุมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แบบออนไลน์ ผ่าน Application Microsoft Teams

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-12 11:39:11

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แบบออนไลน์ ผ่าน Application Microsoft Teams ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7