หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัด "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน: พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กในขุมชน" ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัด "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน: พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กในขุมชน" ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-07-15 17:41:48

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัด "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน: พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กในขุมชน" ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการร่วมมือจากคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ได้แก่ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง (ซอยอ่อนนุช ๘๘ แยก ๑๐) และบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การอบรมผู้ดูแลเด็ก ในวันที่ ๑๕, ๒๐, ๒๒ กรกฎาคม วันที่ ๓ และ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ผ่าน Application ZOOM

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7