หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน
สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-01 11:31:49

สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 บริเวณบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) Phase 4

สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง ร่วมลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างสภาการพยาบาล สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564 เวลาปฏิบัติงานเวลา 07.30 - 17.00 น. ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ณ บริเวณบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ พยาบาลอาสาที่ได้อาสาปฏิบัติงานในครั้งนี้จะได้รับ CNEU จากสภาการพยาบาล วันละ 5 หน่วยคะแนน

สภาการพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านที่จะกรุณาร่วมกันช่วยให้กรุงเทพมหานครของเราปลอดโควิดในเร็ววัน

ร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครได้ที่... http://register.tnmc.or.th/covid-volunteer/scg4/

***สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ได้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในหน่วยบริการวัคซีนนี้ หลังจากที่สภาการพยาบาลได้ตรวจสอบใบอนุญาตฯ ท่านเรียบร้อยแล้ว และหน่วยบริการฉีดวัคซีนเปิดให้บริการในวันที่ท่านลงทะเบียนไว้ สภาการพยาบาลจะติดต่อท่านโดยการส่ง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้ท่านก่อนวันปฏิบัติงาน